— Reservasjoner, Betaling og Kanselleringer —


· Reservasjon

Geilo Mountain Lodge tar imot reservasjon for opphold via

  • telefon (+3209 3209),
  • epost (booking@geilomountainlodge.no)
  • link på våre nettsider (www.geilomountainlodge.no)
  • link på nettsider til De Historiske (www.dehistoriske.no)
  • nettsider til samarbeidspartnere (www.geilo.no, www.booking.com)

· Aldersgrense

Geilo Mountain Lodge har 25-års aldersgrense for reservasjon, opphold og betaling. Personer under 25 år er velkommen hos oss sammen med personer over 25 år.

· Betaling og Reservasjonsbekreftelse

For reservasjoner pr. telefon og epost vil gjesten motta reservasjonsbekreftelse med betalingslink pr epost innen 24 timer. Betalingslinken lyder på avtalt pensjonspris eksklusive drikke på bestillingstidspunktet. Reservasjonen er endelig gyldig ved betaling av betalingslink innen fristen på 7 dager fra utsendelse.

For reservasjoner utført via reservasjonslink på våre egne eller andre nettsider utføres betaling for pensjonspris eksklusive drikke, på reservasjonstidspunktet. Bekreftelse mottas umiddelbart.

Alt kjøp i løpet av oppholdet, som ikke er forhåndsbetalt, gjøres opp ved avreise.

Betaling kan foretas med debetkort/betalingskort eller kredittkort. Kontant betaling bes unngås i den utstrekning det er mulig.

Geilo Mountain Lodge aksepterer debetkort og kredittkort fra Visa, Mastercard, Eurocard og Diners, for betaling på hotellet eller ved reservasjon via link på våre nettsider/De Historiske.

Faktura

Betaling med faktura kan gjøres i helt spesielle og forhåndsavtalte tilfeller. Våre ekstra kostnader ved behandling av faktura dekkes ved fakturagebyr.

· Endring/kansellering og refusjon

Geilo Mountain Lodge er en liten overnattingsbedrift med kun 10 gjesterom. Våre gjester planlegger som regel sitt opphold god tid i forveien, og vi opplever ofte at flere personer/grupper ønsker opphold i samme helg/midtuke. For å forhindre situasjoner der avbestilling skjer tett opptil planlagt ankomstdato og der Geilo Mountain Lodge ikke evner å re-selge romkapasitet på kort varsel, er det etablert et sett med reservasjons- og avbestillingsregler.

Kansellering av hele eller deler av oppholdet med full refusjon av innbetalt beløp kan gjøres innen 30 dager før ankomst. Inntil 14 dager før ankomst kan reservasjonen helt eller delvis kanselleres med refusjon av 50% av betalt pensjonspris.

Merk likevel følgende: Kansellering inntil 7 dager før ankomst vil likevel bli refundert i sin helhet hvis reservasjonen det gjelder ikke har vært til hinder for at Geilo Mountain Lodge kunne motta andre reservasjoner.

Transaksjonsgebyrer som Geilo Mountain Lodge har betalt sine bankforbindelser fratrekkes refusjon.

· Innsjekk og utsjekk

Geilo Mountain Lodge har innsjekk fra kl. 16.00 på ankomstdagen og utsjekk innen kl. 12.00 på avreisedagen. Tidspunktene kan endres i den grad det er praktisk mulig for oss.

· Skadeverk

Eventuelle skader som gjesten direkte eller indirekte, forsettlig eller uforsettlig, påfører hotellrom, fellesarealer, øvrig eiendom, inventar og/eller utstyr, står gjesten økonomisk ansvarlig for.

· Force Majeur

Hendelser som er utenfor Geilo Mountain Lodge's kontroll, og som medfører at oppholdet må kanselleres og/eller at aktiviteter ikke kan gjennomføres, er ikke omfattet av kansellerings- og refusjonsbestemmelsene. Eksempler på slike forhold kan være streik, brann, ekstremvær/generelt dårlig vær, sykdom/pandemi eller myndighetspålagte forhold. For slike forhold vil likevel Geilo Mountain Lodge strekke seg i det lengste for å refundere/kompensere tapet.

· Forsikring

Vi anbefaler våre gjester å tegne forsikring som dekker kanselleringer, sykdom og ulykker.